Prví šampióni súťaže "Víno DUŠA 2016" 

dňom 6.6.2016 bola na území pôsobenia verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z. založená nová tradícia predstavenia a podpory výroby vína v najsevernejších viníc v Michalovskom vinohradníckom rajóne. V Turisticko-rekreačnom centre Lesné v reštaurácii Pod hôrkou sa uskutočnil prémiový ročník vinárskej prehliadky "Víno DUŠA 2016", do  ktorej bolo prihlasených 64 vzoriek vín. Dve odborné poroty spomedzi bielych, červených  a tokajských vín vybrali šampiónov.  

Šampiónmi sa stali:

biele víno - Furmint -  ročník 2015, suché, výrobca Winery, MAD 

červené víno - Frankovka modrá, ročník 2014, suché, výrobca Pivnica Tibava

tokajské vína - Tokajský výber 5, ročník 2015, sladké, výrobca Csubak Testvérek


Odborné poroty udelili  16 zlatých  25 strieborných 16 bronzových 

medailí.

Najúspešnejším vínom mikroregiónu DUŠA sa stalo víno  Chardonay, ročník 2015, biele suché, výrobca Barko vinum Brekov.

Ocenenia víťazom budú odovzdané v rámci Cyrorilo-metodských osláv v Lesnom dňa 5.7.2016, kde sa uskutoční aj ochutnávka súťažiacich vín.

Podrobnejšie  výsledky v prílohe.

Vážení návštevníci,

cieľom tejto stránky je predstaviť územie, na ktorom pôsobí verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z., jeho obce a život ich obyvateľov.

Názov partnerstva je odvodený od riečky sprevádzajúcej rieku Laborec na jej strednom úseku. Ich spojitosť spočíva i v tom, že územie ktorým preteká, pôvodne pretekal aj Laborec. V "novom" koryte Laborca a Duše nachádzame inšpiráciu k rozvoju územia mikroregiónu.

Táto webstránka chce predstaviť krásy územia a život efektívne fungujúceho verejno-súkromného partnerstva. Má vytvárať predpoklady pre širokú diskusiu občanov mikroregiónu o jeho ďalšom smerovaní a pomáhať riešiť existujúce problémy.

Chceme podnecovať aktivitu a iniciatívu obyvateľov, vytvárať predpoklady pre spoluprácu miestnych aktérov, uplatňovať rozum pri využívaní vnútorného potenciálu mikroregiónu s cieľom zvýšiť kvalitu života na celom jeho území.

 

Mgr. Ján Frena, predseda MAS DUŠA, o.z.