Dňa 13.6.2017 sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z., ktoré schválilo Dodatok č. 2 k Stratégii CLLD na obdobie 2015 - 2023 v podmienkach VSP v posôbnosti MAS DUŠA, o.z., Doplnok č. 1 k Stanovám združenia a podanie Žiadosti o schválenie stratégie združenia v zmysle výzvy 21/PRV/2017.