Dňa 28.11.2016 sa uskutočnilo Mimoriadne valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z. v sídle združenia - na Mestskom úrade v Strážskom. Na programe zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Stratégii CLLD pre územie verejno-súkromného partnerstva v pôsobnosti združenia. Zhromaždenie rozhodlo v rámci Výzvy č. 20/PRV/2016 na predkladanie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov MAS - predložiť riadiacemu orgánu Dodatok k Stratégii CLLD v pôsobnosti VSP MAS DUŠA, o.z.