| sadowod.com | vivaspb.com |
Dňa 20.11.2015  na Valnom zhromaždení MAS DUŠA bola schválená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva MAS DUŠA, o.z. Schváleniu Stratégie predchádzalo prerokovanie jej návrhu v Lokálnych partnertvách, odborných tímoch, vybraných sociiálnych skupinách a v obecných zastupiteľstvách.