| sadowod.com | vivaspb.com |

25.8.2015 

Schválené uznesenie Mestského zastupiteľstva Michalovce o členstve a súhlase so zaradením Mesta do územia pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.