| sadowod.com | vivaspb.com |

13.1.2015

- spoločné rokovanie Správnej rady a starostov členských obcí MAS DUŠA, o.z.  v Lesnom. Bol predložený návrh na pokračovanie práce verejno-súkromného partnerstva v pôvodnom zložení aj v ďalšom programovacom období. Stanovenie záväzného termínu 31.3.2015 na definitívne vyjadrenie súhlasu so zaradením katastra obce do celistvého územia. Zároveň boli dohodnuté kroky postupu aktualizácie platnej ISRÚ mikroregiónu pre ďalšie obdobie v súlade s Partnerskou dohodou SR a EÚ pre programovacie obdobie 2014-2020.