| sadowod.com | vivaspb.com |

V tunajšom chotári sú už z 15. storočia doklady o existencii viníc. Na začiatku 17. storočia sa v Strážskom uvádza 50 poddanských domov, kúria miestneho zemana s dominantným kamenným kaštieľom, ďalej kostol, fara a škola. Predpokladá sa, že kostol tu stál už pred 15. storočím. Novší klasicistický chrám je zo začiatku 19. storočia. O farskej škole máme záznam už z roku 1485. V prvej polovici 17. storočia bola farnosť v Strážskom jednou z viacerých slovenských kalvínskych farnosti v strednom Zemplíne. Na koniec 18. storočia sa datuje kamenný kostol gréckokatolíckych veriacich. K pamiatkam Strážskeho patrí aj klasicistická hrobka Okolicsányiovcov a socha Sv. Jána Nepomuckého. S rokom 1901 sa spája výstavba nového, secesného kaštieľa. Z obdobia Československej republiky je pomník padlým v 1. svetovej vojne.

Na prelome 16. a 17. storočia bolo Strážske najväčšou dedinou v okolí. Na konci 18. storočia mala obec 103 domov a 861 obyvateľov. V závere 19. storočia tu postavili železničnú trať i prvý priemyselný závod – rafinériu minerálnych olejov.

Na začiatku 20. storočia si Strážske udržiavalo poľnohospodársky charakter. Naďalej pracovala rafinéria, liehovar a veľkostatok s parným mlynom. V období prvej ČSR boli zriadené autobusové linky, počas Slovenského štátu železničná trať Strážske – Prešov. Po obnovení Československa došlo ku kompletnej elektrifikácii. Z poľnohospodárskej dediny sa Strážske mení na moderné priemyselné mesto v 2. polovici 20. storočia. Premena bola spätá so vznikom a rozvojom chemického kombinátu Chemko Strážske. S výstavbou podniku súviseli zmeny v oblasti zdravotnej, sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a pod. Štatút mesta získalo Strážske v roku 1968. Došlo k ďalšiemu rozvoju bytovej výstavby, zriaďovali sa nové školské, záujmovo-umelecké i športové zariadenia, nákupné centrá, požiarna zbrojnica, dom smútku a ďalšie objekty občianskej vybavenosti a infraštruktúra. Architektonicky zmenenému centru dnes dominuje budova Mestského úradu. Mesto reprezentuje folklórny súbor Strážčan, spevácky zbor Rozkvet i dychová hudba Strážťanka. Strážske je rodiskom, resp. pôsobiskom viacerých významných osobností (náboženský spisovateľ I. Danilovič, výtvarní umelci L. Szalay, J. Hák a M. Rogovský, herec E. Bindas). V súčasnosti má mesto 4 455 obyvateľov.