| sadowod.com | vivaspb.com |

Brekov - obec pod rovnomenným hradom. Nachádza sa na východnom Slovensku asi 6 km od mesta Humenné. V blízkosti preteká rieka Laborec. Administratívne patrí do okresu Humenné a do Prešovského samosprávného kraja. Nachádza sa tam viacero zaujímavostí. Hlavnou je zrúcanina Brekovského hradu. Ďalšími sú jaskyňa "Brekovská Artajama", historické mohyly i iné.