| sadowod.com | vivaspb.com |

Rok 2016

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po vyhlásení novej výzvy č. 20/PRV/2016 zverejnenej 20.10.2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia MAS DUŠA, o.z. na deň 28.11.2016 so začiatkom o 14,30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Strážskom - sídle združenia. Jeho obsahom bude prerokovanie a schválenie Dodatku k schválenej Stratégii CLLD a ďalších súvisiacich otázok.

Dňa 3.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po rozhodnuti PPA zverejneného 23.8.2016 o zrušení Výzvy č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o aktivitách spojených v pokračovaní činnosti združenia v nasledujúcom období.

Dňa 10.7.2016 sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj dorastencov - O POHÁR MAS DUŠA, o.z.,  Na ihrisku v Petrovciach nad Laborcom súťažili dorastenecké kolektívy členských organizácií MAS DUŠA - TJ Krásnovce, OŠK Lesné, OŠK Nacina Ves a domáci TJ Petrovce nad Laborcom. Víťazom turnaja sa opätovne stali dorastenci z Nacinej Vsi, ktorí vo finále zvíťazili nad dorastencami Lesného. (Petrovce nad Laborcom, 10. júl 2016)

Verejná degustácia "Víno DUŠA 2016" 

Dňa 5.7.2016 v rámci tradičného Cyrilo-metodského dňa v Lesnom sa v reštaurácii Pod hôrkou uskutočnilo vyhodnotenie prémiového ročníka vinárskej prehliadky "Víno DUŠA 2016". Po oficiálnom vyhodnotení súťaže sa uskutočnila verejná degustácia vín. Záujemcovia mohli ochutnať zo všetkých vzoriek vín prihlásených do súťaže. Nechybala ani diskusia s hodnotiteľmi a výrobcami vín. Výsledky sú zverejnené v menu: Z činnosti - rok 2016.

Prví šampióni súťaže "Víno DUŠA 2016" 

dňom 6.6.2016 bola na území pôsobenia verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z. založená nová tradícia predstavenia a podpory výroby vína v najsevernejších viníc v Michalovskom vinohradníckom rajóne. V Turisticko-rekreačnom centre Lesné v reštaurácii Pod hôrkou sa uskutočnil prémiový ročník vinárskej prehliadky "Víno DUŠA 2016", do  ktorej bolo prihlasených 64 vzoriek vín. Dve odborné poroty spomedzi bielych, červených  a tokajských vín vybrali šampiónov.  

Šampiónmi sa stali:

biele víno - Furmint -  ročník 2015, suché, výrobca Winery, MAD 

červené víno - Frankovka modrá, ročník 2014, suché, výrobca Pivnica Tibava

tokajské vína - Tokajský výber 5, ročník 2015, sladké, výrobca Csubak Testvérek


Odborné poroty udelili  16 zlatých  25 strieborných 16 bronzových 

medailí.

Najúspešnejším vínom mikroregiónu DUŠA sa stalo víno  Chardonay, ročník 2015, biele suché, výrobca Barko vinum Brekov.

Ocenenia víťazom budú odovzdané v rámci Cyrorilo-metodských osláv v Lesnom dňa 5.7.2016, kde sa uskutoční aj ochutnávka súťažiacich vín.

Podrobnejšie  výsledky v prílohe.