| sadowod.com | vivaspb.com |

Rok 2014

Dňa 13.10.2014 sa  v Michalovciach uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolaimplementácia projektu Rast potenciálu žien, príprava aktivít v novom programovacom období a príprava valného zhromaždenia po komunálnych voľbách..

V zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov zverejňujeme  Výročnú správu o hospodárení MAS DUŠA, o.z. za rok 2013.

Miestna akčná skupina DUŠA, o.z. ako prijímateľ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI v spolupráci s projektovým partnerom Agency of Local Development & Information Resources “Europolis” so sídlom v Užhorode organizovala otváraciu konferenciu projektu s názvom „RASTÚCI POTENCIÁL ŽIEN – NÁSTROJ ZMENY“, (kód projektu HUSKROUA/1101/221), ktorá sa uskutočnila dňa 23.5.2014 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch slovenského salónika Hotela - EuroPenziónu Salaš ***.


Dňa 14.4.2014 v Michalovciach rokovala Správna rada MAS DUŠA, o.z.. Obsahom rokovania boli aktivity združenia v roku 2014 s dôrazom na aktualizáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, implementácia projektu "Rast potenciálu žien - nástroj zmeny", príprava dohody o spolupráci s LGD Dolina Sanu, príprava propagačných materiálov a ďalšie aktuálne otázky.
Dňa 29.3.2014 sa delegácia MAS DUŠA aktívne zúčastnila seminára pod názvom Turistická ponuka na sezózu 2014. S prezentáciou "Objavte  a spoznajte srdce Zemplína" vystúpil predseda združenia, ktorý predstavil ponuku atraktivít na našom území.