| sadowod.com | vivaspb.com |

Rok 2012

Dňa 17.12.2012 sa uskutočnilo ostatné zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. v tomto roku. Jeho obsahom bolo zhodnotenie práce v roku 2012 a príprava aktivít v roku 2013.
Dňa 8.10.2012 sa uskutočníilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania boli otázky rozšírovania verejno-súkromného partnerstva,  príprava aktivít združenia do konca roka, implementácia projektu Zvyšovaním kvality verejnej správy k vyššej kvalite života, osobitne príprava účastníkov kurzov na certifikáciu  v oblasti projektového riadenia PRINCE2, IPMA a komunikačných zručnosti ECO-c  a ďalšie aktuálne otázky.
Dňa 10.9.2012 v Strážskom (MsÚ) sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bol plán činnosti združenie a plán projektových  aktivít do konca roka, ako i implementácia projektu Zvýšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života.
V nedeľu 8.7.2012 sa v Nacinej Vsi uskutočnil 3. ročník futbalového turnaja dorastencov o Pohár MAS DUŠA. Spomedzi družstiev z Lesného, Petroviec nad Laborcom, Pustého čemerného a družstva usporiadajúcej Nacinej Vsi si putovný pohár vybojovalo družstvo domácich, ktoré vo finále zvíťazilo nad družstvom Lesného. V zápase o 3. miesto zvíťazili dorastenci Pustého Čemerného nad družstvom Petroviec nad Laborcom.

Vo štvrtok 28.6.2012 od 8.30 hod.  vo vzdelávacom centre EC PERSON, Obrancov mieru 15, Michalovce

Obsahom metodického dňa bude reálne elektronické verejné obstarávanie v podmienkach obce Brekov.  Bude predstavený komplexný postup a organizácia elektronického verejného obstarávania. V priebehu metodického dňa budú účastníci metodického dňa prostredníctvom interaktívnej tabule a notebookov sledovať reálny priebeh súťaže - prekladania cenových ponúk. Aktivita nadväzuje na projekt združenia "Zvyšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života".