| sadowod.com | vivaspb.com |

Rok 2015

V dňoch 9. - 11.12.2015 v hoteli Čingov*** v Slovenskom raji sa uskutočnila záverečná konferencia projektu s názvom „RASTÚCI POTENCIÁL ŽIEN – NÁSTROJ ZMENY“, ktorý je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI (kód projektu HUSKROUA/1101/221), v spolupráci s projektovým partnerom Agency of Local Development Information Resources "Europolis" so sídlom v Užhorode. Obsahom konferencie bolo vyhodnotenie aktivít projektu, jeho výsledkov a prínosu pre podnikanie žien. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov zo Slovenska a Ukrajiny. 

 

 

 

 

 


Chcete sa podeliť so svojimi skúsenosťami o podnikaní s inými podnikateľkami?

Chcete objaviť nových partnerov a nové príležitostí pre rozvoj vlastného podnikania?

Chcete sa pozrieť za hranice Slovenska a ponúknuť svoju produkciu na Ukrajine alebo nadviazať tam obchodné kontakty?

Ak áno, a bývate v slovensko-ukrajinskom pohraniči prihláste sa elektronicky na adrese:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dňa 15.10.2015 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI a projektu Rast potenciálu žien - nástroj zmeny začal ďalší - už tretí turnus školenia pre ženy, ktoré chcú podnikať a tak prispieť k miestnemu ekonomickému rozvoju. Do konca roka sa uskutoční aj štvrtý turnus. Záujemkyne o účasť na školení prostredníctvom tohto projektu sa môžu informovať, resp. prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

28.9.2015

Mesto Michalovce bolo prijaté za člena MAS DUŠA, o.z.

V dňoch 21.- 23 10.2015 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI a implementácie projektu pod názvom "Rast potenciálu žien - nástroj zmeny"  sa uskutočnil spoločný slovensko-ukrajinský workshop žien podnikateliek na Zakarpatskej Ukrajine. Nadväzoval na spoločný workshop, ktorý sa uskutočnil v júni na Slovensku v Lesnom. Jeho obsahom bola výmena skúsenosti zo zapájania žien do miestneho ekonomického rozvoja a porovnanie podmienok podnikania žien na Slovensku a Ukrajine. Jeho súčasťou bola aj diskusia o možnostiach spolupráce v podnikaní žien v podmienkach východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny.

Dňa 25.9.2015 uskutočnilo ďalšie pracovné rokovanie starostov k príprave Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a Programov rozvoja obcí na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola diskusia o postupoch aktivizácie miestnych aktérov a zapojenie lokálnych partnerstiev do diskusie o problémoch a hľadania ich riešení. Kľúčovou úlohou je, aby sa do prípravy startegických rozvojových dokumentov zapojilo čo najviac miestnych aktérov a širokej verejnosti.