| sadowod.com | vivaspb.com |

Rok 2013

Dňa 9.12.2013 sa uskutočnilo ostatné rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. v roku 2013. Obsahom rokovania bola príprava aktivít v roku 2014, osobitne reakcia združenia na priority stanovené pre nové programovacie obdobie Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020, rozhodnutie o schválení projektu v rámci európskej cezhraničnej kooperácie a spolupráce ENPI v partnerskej spolupráci s Agentúrou miestneho rozvoja a informačných zdrojov "Europolis" na Ukrajine, obsahová príprava informačných novín Echo Duše a ďalšie organizačné otázky v práci združenia.

Dňa 7.10.2013 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bola príprava pracovného rokovania sa zástupcami Úradu Košického samosprávneho kraja - zástupcom riaditeľa úradu Ing. Fülöpom, Ing. Ťapákom a ďalšími, kde obsahom rokovania bude rokovanie o rozvoji regiónu v kontexte prípravy integrovanej stratégie rozvoja Košického samosprávneho kraja a predstavenie činnosti nášho združenia.
Dňa 9.9.2013 o 15:00 hod. sa v Lesnom uskutoční rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania je hodnotenie práce lokálneho partnerstva v Lesnom, návrhy k aktualizácii Integrovanej stratégie rozvoja mikroregiónu DUŠA a ďalšie aktuálne otázky práce združenia. Zraz členov rady je na Obecnom úrade v Lesnom.
Dňa 7.7.2013 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja dorastencov "O pohár MAS DUŠA". Víťazom turnaja a držiteľom putovného pohára sa tentoraz stalo družstvo dorastencov  Pustého Čemerného posilnené dorastencami zo Strážskeho po penaltovom rozstrele vo finálovom zápase s družstvom dorastencov z Nacinej Vsi, keď finálový zápas v riadnom čase skončil remízou 1:1. V zápase o 3. miesto zvíťazili dorastenci z Lesného 2:1 nad družstvom usporiadateľských Petrovce nad Laborcom. Nasledujúci ročník tradičného turnaja dorastencov  v roku 2014 sa uskutoční v Pustom Čemernom.

Dňa 10.6.2013 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bola informácia o záveroch medzinárodnej konferencie „LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období“ a aktivity združenia na II. polrok 2013.