| sadowod.com | vivaspb.com |

KST Strážske - člen MAS DUŠA, o.z. organizoval dňa 17.11.2011 výstup na Kolovu horu.

Bližšie pozri

http://korzar.sme.sk/c/6158839/kolova-hora-prilakala-vyse-sto-turistov.html

Dňa 7.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUSA, o.z. na MsÚ Strážske. Správna rada sa zaoberala implementáciou projektu Zvýšenie kvality verejnej správy, schválila aktivity združenia do konca roku 2011, zaoberala sa prípravou aktivít na rok 2012. Schválila obsahovú prípravu odborného seminára na tému: Možnosti zefektívnenia činnosti samosprávy na územi MAS DUŠA, obsahovú prípravu ďalšieho čísla informačných novín ECHO DUŠE a projekt prezentácie činnnosti združenia na rokovaniach zastupiteľstiev členských obcí.
Dňa 3.10.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA v Michalovciach. Obsahom rokovania boli implementácia projektu Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života, závery rokovania o spolupráci s MAS Zemplínska krajina v Maďarskej republike, vydanie daľšieho čísla informačných novín Echo DUŠA, príprava worshopu Zefektívňovanie činnosti samosprávy v podmienkach mikroregiónu DUŠA a príprava ďalších aktivít pre nasledujúce obdobie.

Regionálna rozvojová agentúra Šírava - člen MAS DUŠA, o.z. organizovala dňa 29.9.2011 v priestoroch Zemplínskeho múzea záverečnú konferenciu  k projektu "Jeden Zemplín - dva štáty, dva jazyky" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 -2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky. Na konferencii boli odprezentované aj príležitostí spolupráce medzi MAS DUŠA a Zemplínska krajina.

V rámci konferencie boli poskytnuté aj informácie o 4. výzve na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK platnej do 21.10.2011.

Dňa 5.8.2011 v Sátoraljaújhely sa uskutočnilo rokovanie zástupcov miestnych akčných skupín DUŠA a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesulet o možnej spolupráci v nasledujúcom období. Boli rozdiskutované otázky postupu pri riešení spoločných problémov, pričom strany si do konca augusta vymenia informácie o rozhodujúcich problémoch rozvoja regiónov a činnosti MAS. Nasledným krokom bude hladanie spoločných aktivít pri ich riešeni, ktoré sa uskutoční v septembri na Slovensku.

Minister kultúry SR v piatok 22.7.2011 navštívil Brekovský hrad s cieľom prediskutovať zaradenie obnovy hradu do programu obnovy hradov v SR, čo je v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnosti MAS DUŠA. Program obnovy hradov je príležitosťou pre hrady Brekov i Vinné.

Bližšie pozri súvisiace články v Zemplínskom Korzári -

http://korzar.sme.sk/c/5991566/sancu-na-obnovu-maju-aj-zemplinske-hrady.html

http://korzar.sme.sk/c/5995677/hrad-nad-vinnym-ma-sancu-na-obnovu.html

alt

V dňoch 22.-24. júla 2011 sa uskutočnil 6. ročník DNÍ VÍNA vo Vinnom. V rámci podujatia bola organizovaná VI. celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou. Súčasťou programu boli vystúpenia folklórneho súboru "Viňančan", speváckej skupiny "Rozmarija", prezentácia novej knihy Anny Ondrušekovej o fotografickej tvorbe Mikuláša Jacečka, odpustová omša v kostole sv. Anny, športové odpoludnie "O súdok starostu Vinného" a tiež verejná degustácia ocenených vín.

Dňa 10.7.2011 sa uskutočnil 3. ročník futbalového turnaja dorastencov O pohár MAS DUŠA, o.z. Organizátorom turnaja bol OŠK Lesné. Držiteľom Putovného pohára sa stalo družstvo dorastencov Športového klubu Nacina Ves, ktoré vo finále zdolalo minuloročných držiteľov pohára dorastencov z Petroviec nad Laborcom. Na 3. mieste skončili dorastenci OŠK Lesné, ktorí na penalty zdolali dorastencov TJ Pusté Čemerné.

Dňa 5. júla 2011 sa v Lesnom uskutočnili tradičné Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré začali spoločnou svätou liturgiou, a pokračovali kultúrno-športovým podujatiami na miestnom futbalovom ihrisku a diskotékou pod holým nebom.

 

Dňa 26.6.2011 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnil 1. ročník prehliadky dedinských folklórnych skupín z územia MAS DUŠA pod názvom O Petrovský kľúč. Prehliadky sa zúčastnili súbory Čemerňanka z Pustého Čemerného, Radosť z Nacinej Vsi, Rokita z Petroviec nad Laborcom a Soľanka zo Zbudze.