| sadowod.com | vivaspb.com |

Dňa 6.12.2010 sa v sídle MAS DUŠA v Strážskom uskutočnilo rokovanie jej Správnej rady. Obsahom rokovania boli výsledky volieb samosprávnych orgánov v členských obciach, implementácia projektu Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života, stav ďalších projektových aktivít a ďalších aktuálnych otázok
(Strážske, december 2010)

KST Strážske zorganizoval 17.11.2010 pre priateľov prírody a turistiky na Nultý ročník prechádzky kolovou horou nad Pustým Čemerným Výchádzky po novej turistickej trase sa zúčastnila približne stovka účastníkov.
(Pusté Čemerné, november 2010)

Dňa 8.11.2010 sa v Michalovciach uskutočnilo rokovanie SR MAS DUŠA. Obsahom rokovania boli otázky implementácie projektu Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života, ďalších projektových aktivít, stav realizácie projektov v rámci opatrení 3.4.1 a 3.4.2 PRV v obciach a informácie o prípravovaných komunálnych voľbách.
(Michalovce, november 2010)

Dňa 23.10.2010 v priestoroch Kultúrneho domu v Nacinej Vsi sa uskutočnilo stretnutie občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po úvodnom príhovore starostu obce sa prítomní pobavili pri pestrom kultúrnom programe, v ktorom sa predstavili deti materskej školy, žiačky základnej školy, miestna ženská spevácka skupina, ľudová rozprávačka a mužská spevácka skupina Hnojňane. V príjemnej priateľskej atmosfére prítomní zotrvali až do večerných hodín.
(Nacina Ves, október 2010)

Zemplínske múzeum organizovalo v dňoch 17-18.9.2010 vedeckú konferenciu "Kresťanstvo v dejinách Zemplína". V prvý deň bolo rokovanie v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Druhý deň vedeckej konferencie historikov, archeológov a dalších odborníkov sa uskutočnil na území MAS DUŠA - v Lesnom. Súčasťou programu konferencie v Lesnom bola aj prehliadka fresiek v povalových priestoroch miestneho grécko-katolíckeho chrámu a archeologických nálezov v jeho okolí. Na organizácii druhého dňa sa podieľala MAS DUŠA a jej lokálne partnerstvo v Lesnom, ktoré vybudovalo a sprístupnilo model informačnej tabule - pre miestne atraktivity na území MAS DUŠA.
(Lesné, september 2010)

Dňa 28.8.2010 navštívili územie mikroregiónu zástupcovia partnerského mikroregiónu Drahanskej vrchoviny. V rámci stretnutia sa zoznámili s riešením otázok sociálnej starostlivosti o občanov, zoznámili sa s prípravou nového školského roka, pričom si prezreli rekonštruované priestory ZŠ v Strážskom a tiež ruiny zrútených múrov školy v Nacinej Vsi.
(Strážske, august 2010)

Dňa 18.7.2010 sa uskutočnil futbalový turnaj dorastencov - O POHÁR MAS DUŠA, o.z. Na ihrisku v Lesnom súťažili dorastenecké kolektívy členských organizácií MAS DUŠA - TJ Petrovce nad Laborcom, TJ Pusté Čemerné, OŠK Lesné. Štvrtým účastníkom boli dorastenci z Bežoviec. Víťazom 2. ročníka turnaja sa stali dorastenci z Petroviec nad Laborcom a domov si na rok odniesli Putovný pohár MAS DUŠA, o.z.,
(Lesné, júl 2010)

Dňa 22. apríla 2010 sa zástupcovia MAS DUŠA, zúčastnili na základe pozvania Karpatskej nadácie akcie "STRETNUTIE BEZ KRAVATY", ktorej cieľom bolo informovať o možnostiach a trendoch v spolupráci podnikateľov a neziskových organizácií, o výhodách a úskaliach takejto spolupráce. Činnosť združenia v rámci výmeny skúsenosti prezentoval Mgr. Ján Frena.

Členky ÚŽS – krúžku paličkovanej čipky, vystavovali svoje práce v dňoch 5. a 6. marca 2010 s veľkonočnou tematikou na Informačných dní VIPA SK vo Vinnom a od 15.3. do 31. 3. 2010 v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach na výstave Veľkonočné variácie, paličkovaná čipka a maľované kraslice. Práce vystavovali: Tóthová Mária, Polomčáková Anna, Smoligová Mária a Grnáčová Marta, kraslice Tejgiová Marta.

Vidiecky parlament na Slovensku v dňoch 5. a 6. marca 2010 v spolupráci s MAS DUŠA a obcou Vinné organizovala 4. Informačné dní venované novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Drobné podnikanie na vidieku“ spojené s prezentáciou výsledkov projektu Transparentnosť a inovácie v účasti občanov na veciach verejných na miestnej úrovni. Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov z celého Slovenska.