| sadowod.com | vivaspb.com |

Dňa 13.11.2017 bolo na webovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka zverejnené Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny:

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

V zozname schválených je aj naša MAS DUŠA, o.z.

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1497

Dňa 15.9.2017 sa uskutočnila spoločná turistická akcia obyvateľov obcí Nižný Hrušov a Lesné po Východoslovenských mohylách, ktoré sa nachádzajú na administratívnej hranici Prešovského a Košického kraja v katastroch obcí Lesné a Nižný Hrušov. Akcie sa zúčastnila stovka obyvateľov všetkých vekových kategórií. Po prehliadke mohýl sa uskutočnila spoločná opekačka pri hrušovskom rybníku.
Dňa 7.9.2017 sa v Lesnom uskutočnilo stretnutie starostov obcí Nižný Hrušov, Nacina Ves a Lesné za účasti predsedu MAS DUŚA, o.z. a vedúcej referátu cestovného ruchu KSK, ktorého cieľom bola diskusia o možnostiach využitia potenciálu pre rozvinutie spolupráce susediacich obcí, patriacich do iných samosprávnych krajov (Prešov a Košice). Kľúčovými témami boli otázky obnovenia cestného prepojenia obcí, rozvoj a podpora vidieckého turizmu vrátane lokálnych cyklotrás a ich napojenia na cykloturistické magistrály. V diskusii sa dohodli na iniciovaní stretnutia zástupcov verejno-súkromných združení MAS DUŠA a MAS Pod hradom Čičva usilujúcich o schválenie stratégií CLLD a získanie štatútov MAS.
Dňa 25.6.2017 sa v reštaurácii Pod Hôrkou v Lesnom uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky VÍNO DUŠA 2017, na ktorom boli odovzdané ocenenia vystavovateľom vín. Po slávnostnom vyhodnotení za účasti biskupa Milana Chautura nasledovala verejná ochutnávka 80-tich súťažných vín.
Dňa 23.7.2017 na futbalovom ihrisku v Lesnom sa uskutočnil ďalší ročník tradičného futbalového turnaja dorastencov o Putovný pohár MAS DUŠA. Spomedzi štyroch futbalových družstiev dorastencov z Nacinej Vsi, Petroviec nad Laborcom, Pustého Čemerného a novo kombinovaného kolektívu Lesného a Topolian. Po finálovej remíze Nacinej Vsi a Petroviec nad Laborcom po penáltovom rozstrele minuloročný triumf obhájil kolektív dorastencov z Nacinej Vsi. V zápase o tretie miesto zvíťazil domáci kolektív Lesné - Topoľany nad Pustým Čemerným. Putovný pohár MAS DUŠA víťaznému kolektívu odovzdal predseda združenia Mgr. Ján Frena, ktorý v rámci záverečného vyhodnotenia turnaja ocenil veľmi dobrú športovú a organizačnú úroveň turnaja. Ďalší ročník sa uskutoční 15.7.2018 v Pustom Čemernom.

Dňa 25.5.2017 sme spolu s členskými organizáciami Lesy servis Michalovce a Barko vinum v Brekove organizovali 2. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín "VÍNO DUŠA 2017". V súťaži bolo hodnotených 80 vín z viacerých vinohradníckych rajónov nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska. Medzi súťažnými kategoriami boli vyhodnotené aj  najkvalitnejšie vína vyrábané na území mikroregiónu DUŠA. Hodnotenie vín sa uskutočnilo v Lesnom v reštaurácii Pod hôrkou. Víťazné vína budú predstavené širokej verejnosti dňa 25 júna 2017 od 14:00 hod. v Lesnom, v reštaurácii Pod hôrkou. O presnom programe podujatia pozri pozvánku

Zároveň v priloženom súbore sú zverejnené. Pozri výsledky.

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po vyhlásení novej výzvy č. 20/PRV/2016 zverejnenej 20.10.2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia MAS DUŠA, o.z. na deň 28.11.2016 so začiatkom o 14,30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Strážskom - sídle združenia. Jeho obsahom bude prerokovanie a schválenie Dodatku k schválenej Stratégii CLLD a ďalších súvisiacich otázok.

Dňa 3.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po rozhodnuti PPA zverejneného 23.8.2016 o zrušení Výzvy č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o aktivitách spojených v pokračovaní činnosti združenia v nasledujúcom období.

Dňa 10.7.2016 sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj dorastencov - O POHÁR MAS DUŠA, o.z.,  Na ihrisku v Petrovciach nad Laborcom súťažili dorastenecké kolektívy členských organizácií MAS DUŠA - TJ Krásnovce, OŠK Lesné, OŠK Nacina Ves a domáci TJ Petrovce nad Laborcom. Víťazom turnaja sa opätovne stali dorastenci z Nacinej Vsi, ktorí vo finále zvíťazili nad dorastencami Lesného. (Petrovce nad Laborcom, 10. júl 2016)

Verejná degustácia "Víno DUŠA 2016" 

Dňa 5.7.2016 v rámci tradičného Cyrilo-metodského dňa v Lesnom sa v reštaurácii Pod hôrkou uskutočnilo vyhodnotenie prémiového ročníka vinárskej prehliadky "Víno DUŠA 2016". Po oficiálnom vyhodnotení súťaže sa uskutočnila verejná degustácia vín. Záujemcovia mohli ochutnať zo všetkých vzoriek vín prihlásených do súťaže. Nechybala ani diskusia s hodnotiteľmi a výrobcami vín. Výsledky sú zverejnené v menu: Z činnosti - rok 2016.